Benvidas e benvidos!

Este é un espazo creado pola EOI de Vigo para informar e dar difusión aos nosos proxectos de internacionalización: Proxectos Erasmus + de formación de profesorado (mobilidades de persoal  docente), intercambios de boas prácticas, e-Twinning, proxectos PIALE ou estancias profesionais no estranxeiro.

Nesta foto estamos parte do equipo de internacionalición da EOI de Vigo. Se tedes consultas podedes dirixirvos a nós:


Santiago García: Coordinador xeral e xestión dos proxectos

KA104: Retos para a EOI: Ensino 3.0 e Inclusión na aula (2018-2020) KA104: Voces plurilingües a través da radio comunitaria na aula de lingua orientada á acción (2020-2022) KA204: “Sharing, Inspiring and Reframing: New Tools for Motivation in Adult Education” (Finalizado)

Isabel García: Xestión de:

KA104: Cultura e ensino creativo de linguas: cara a un enfoque humanístico da EOI (2019-2021)

Leticia Pérez : Coordinación na EOI de Vigo do consorcio SBLENDID sobre ensino mixto liderado polo CAFI

Marta Ares : Difusión dos proxectos de internacionalización

Laura Torrado: Dirección xeral

Para informacións sobre os proxectos PIALE ou Estancias profesionais debedes dirixirvos as institucións convocantes. Neste blog difundiremos non obstante as experiencias do profesorado da EOI de Vigo que participe nestes programas.