Aviso legal

A través deste sitio web, a Escola Oficial de Idiomas de Vigo pretende facilitar o acceso do público á información relativa aos proxectos de desenvolvemento europeo e internacionalización do noso centro.  Malia que pretendemos proporcionar información actualizada e exacta, a Escola Oficial de Idiomas de Vigo non asume responsabilidade ningunha en relación coa información de terceiros.

A devandita información:

  • é de carácter xeral e non sempre exhaustiva ou necesariamente actualizada
  • contén enlaces con páxinas externas sobre as que a EOI non ten control ningún, e respecto ás que declina toda responsabilidade.

Tentaremos reducir ao mínimo os problemas ocasionados por erros de carácter técnico, pero algunhas informacións contidas na nosa web poden ter sido creadas en arquivos ou formatos non exentos de erros, polo que non se pode garantir que o servizo non quede interrompido ou afectado de calquera outro xeito.

A Escola Oficial de Idiomas de Vigo non asume responsabilidade ningunha ao respecto.

Os proxectos Erasmus+  están cofinanciados pola Unión Europea.  O contido das comunicacións e publicacións deste blog é responsabilidade exclusiva da E.O.I de Vigo e nen a Comisión Europea, nen o Servizo Español da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.